این وبلاگ برای نمایش اثار دیوار نویسان است و هیچ قصدونظر سیاسی ندارد

Tuesday, November 13, 2007

a1one...MK


inam MK o ALONE kealbate SHADE ham boode ke axi az tarhi ke keshide bedastemoon nareside

DES...CAMMA2DOT...DES!


this work is farsi...(sarnevesht)and...finish....!