این وبلاگ برای نمایش اثار دیوار نویسان است و هیچ قصدونظر سیاسی ندارد

Thursday, October 18, 2007

DES black book


DES,MK,EMPTY


inam kare DEStiny o mahyar mk o empty(ted e ghadim)! neveshte ALI ke bekhatere zarbat khordane emam ali keshidim ke beghole mk age oon donia kheremoono gereftan ie chi vase goftan dashte bashim! belakhare graffiti ham noavari mikhad dige!